54944 - Η ισορροπία

Ν. Λυγερός

Η ισορροπία
αν είναι
ασταθής
είναι
επικίνδυνη
για την ασφάλεια
γι’ αυτό
πρόσεχε
όταν χρησιμοποιούν
αυτόν
τον όρο
στη στρατηγική.