54945 - Μια φωτιά

Ν. Λυγερός

Μια φωτιά
σε πηγάδι
πετρελαίου
δεν σβήνεται
κλασικά
αλλά
με εκρηκτικά
έτσι ώστε
να σβήσει
η φλόγα
λόγω
έλλειψης
οξυγόνου
αυτό
αποδεικνύει
ότι η συγκέντρωση
δυνάμεων
μπορεί
να επιλύσει
προβλήματα
ακόμα
και θεαματικά.