54948 - Η μικρή μαθήτρια

Ν. Λυγερός

Η μικρή μαθήτρια
ήθελε
και αυτή
να παρακολουθήσει
μάθημα
του πατέρα της
έτσι κάναμε
μαζί
θεωρία
παιγνίων
για μικρούς
ανθρώπους
για να δει
ένα άλλο
βάθος
που αναδεικνύει
το δίκαιο
μέσω
των χεριών.