54950 - Μέσω πανδημίας

Ν. Λυγερός

Μέσω πανδημίας
μπορείς
να εξετάσεις
τις συμπεριφορές
που είναι
στρατηγικές
ή όχι
ανάλογα
με τις συνθήκες
που αλλάζουν
λόγω
εξελίξεων
και νέων
γνώσεων
που έρχονται
σιγά
σιγά
σε αυτή
τη ζωντανή
μελέτη.