54952 - Δεν υπάρχει Θράκη χωρίς Κωνσταντινούπολη

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Οι Τούρκοι προσπαθούν να πείσουν τον εαυτό τους ότι η Ίμβρος και η χερσόνησος της Καλλίπολης δεν ανήκουν στη Θράκη επειδή θέλουν να εκφυλίσουν την έννοιά της. Αυτό όμως είναι μόνο μία λεπτομέρεια σε σχέση με την υπόθεση της Κωνσταντινούπολης. Διότι η ουσία είναι απλή. Δεν υπάρχει Θράκη χωρίς Κωνσταντινούπολη. Η τελευταία είναι η χρονοστρατηγική αιχμή του δόρατος της Θράκης. Η Θράκη δεν λειτουργεί μόνο γεωστρατηγικά αλλά και τοποστρατηγικά με τη Χερσόνησο του Αίμου και χρονοστρατηγικά με το ίδιο το Βυζάντιο. Οι Τούρκοι φοβούνται τόσο το τελευταίο και το κυρίαρχο σύμβολό του δηλαδή την Κωνσταντινούπολη, που θέλουν να απομονώσουν την τελευταία ακόμα και γεωγραφικά μέσω διώρυγας διότι δεν μπορούν ν’ αλλάξουν τόσο βάθος ιστορίας. Δεν πρέπει λοιπόν να πέσουμε στην παγίδα αυτής της ρηχής προπαγάνδας της Τουρκίας αλλά και των ραγιάδων. Διότι αν τους ακούγαμε δεν θα είχαμε απελευθερώσει ούτε τη Μακεδονία, την Ήπειρο ή ακόμα και τη Θεσσαλία. Όμως τις απελευθερώσαμε όλες.