54970 - Η φλούδα χρόνου

Ν. Λυγερός

Δεν ήταν εύκολο να φανταστεί κανείς
τι είναι να ζεις πάνω σε φλούδα χρόνου
συνήθως ήταν κατανοητή
μόνο η έκφραση φλούδα γης
αλλά εδώ πάνω στη λίμνη
όλες οι δυσκολίες είχαν εξαφανιστεί.
Πάνω στη φλούδα χρόνου
ακούστηκε η ψυχή
που ακολουθούσε
τους ήχους του τσέλου.
Διότι φαινόταν εικονικά
το στρατηγικό βάθος της ζωής
δηλαδή η ψυχή.
Έτσι το νησί γέμισε με νότες
που άγγιξαν όλα τα πουλιά
διότι ήταν χάδια ελευθερίας.
Αυτό είδε
ο παράξενος παρατηρητής
που ήταν σε όλες τις όχθες
ταυτόχρονα
και κβαντικά.
Παντού είχε έρθει
λόγω των αιώνων
των αιώνων.