54988 - Η Λύση

Ν. Λυγερός

Η Λύση
είναι
παράδειγμα
αντίστασης
ενάντια
στη λήθη
της βαρβαρότητας
που προσπαθεί
να σβήσει
κάθε ίχνος
του Ελληνισμού
γιατί
δεν θέλουν
να αποδεχθούν
την αγάπη
της Ανθρωπότητας.