54990 - Τα κυριαρχικά

Ν. Λυγερός

Τα κυριαρχικά
δικαιώματα
δεν είναι
μια λεπτομέρεια
που μπορεί
να καταπατήσει
όποιος θέλει
μόνο και μόνο
επειδή
θεωρεί
ότι έχει ισχύ
και κανείς
δεν θα αντιδράσει.