54992 - Η ανάγκη

Ν. Λυγερός

Η ανάγκη
της αντίστασης
για τα κατεχόμενα
και για τα κυριαρχικά
δικαιώματα
είναι ο ίδιος αγώνας
γι’ αυτό να είσαι
σε ετοιμότητα
ενάντια στη βαρβαρότητα
της Τουρκίας.