54998 - Κάθε εδάφιο

Ν. Λυγερός

Κάθε εδάφιο
προχωρά
εξηγώντας
το Έργο
στους πιστούς
για να ξέρουν
ότι όλη
τη ζωή του
έπραξε
όπως
το είπε
από την αρχή
διότι είχε
συνοχή
σκέψης
αλλά
και συνοχή
πράξης
στις υπερβάσεις
που άλλαξαν
τον κόσμο.