54999 - Η επιστολή της αθανασίας

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Στον παράδεισο ζει η αθανασία
ενώ μπορείς να είσαι θνητός στην Εδέμ
έτσι το δέντρο της γνώσης
που σου επιτρέπει να δεις τη γύμνια σου
λειτουργεί ως αντάλλαγμα γνώσης
με θνησιμότητα.
Δεν υπάρχει απαγόρευση
αλλά προειδοποίηση για τον κίνδυνο
που διατρέχεις.
Το πρόβλημα όμως δεν είναι αυτό.
Είναι η παραπλάνηση λόγω παραπληροφόρησης
η οποία δεν γίνεται απαραίτητα με δόλο
γιατί η ζωή εκτός παραδείσου
είναι άγνωστη.
Έτσι η παραπλανημένη άγνοια
δεν μεταμορφώνεται μόνο
σε θνητή γνώση.
Διότι ζει μετά τη δοκιμή
που γίνεται δοκιμασία.
Δεν είναι πια μόνο βίωμα
αλλά και εμπειρία
αφού είναι λάθος
που ερμηνεύεται
ως αμαρτία.