55011 - Η Χρονοστρατηγική της Ινδίας

Ν. Λυγερός

Η Χρονοστρατηγική της Ινδίας
δεν έχει μόνο
τεράστιο βάθος
αλλά και γέφυρες
με αυτά που ξέρεις
από την ιστορία
και χάρη
σε αυτήν
θα καταλάβεις
και πιο πρόσφατα
γεγονότα
της εποχής
της αποικιοκρατίας
και της έντονης
αντιπαράθεσης
που γεννήθηκε
μετά των περιόδων
λοιμών
που προκάλεσαν
τόσα θύματα
ανάμεσα
στους αθώους.