55012 - Το 1947

Ν. Λυγερός

Το 1947
δεν ήταν μόνο
η χρονιά
της ανεξαρτησίας
της Ινδίας
αλλά και η απόσχιση
του Πακιστάν
μέσω
του βίαιου
επιμερισμού
που προκάλεσε
τόσους νεκρούς
και τόσους
πρόσφυγες
έτσι
να θυμάσαι
ότι ο αγώνας
του Gandhi
εκφυλίστηκε
με αυτόν
τον τρόπο
αφού κατέληξε
σε πόλεμο.