55019 - Όλα τα όργανα μαζί

Ν. Λυγερός

Όλα τα όργανα μαζί
όταν αρχίζουν
να παίζουν
επιτρέπουν
στους ανθρώπους
να χαίρονται
και να δημιουργούν
γέφυρες
που τους ενώνουν
με τρόπο
που ξαφνιάζει
λόγω βάθους.