55023 - Η παραδοσιακή μουσική

Ν. Λυγερός

Η παραδοσιακή μουσική
μιας άγνωστης χώρας
σου μαθαίνει πολλά
για το πώς νιώθουν
οι άνθρωποι τους
όταν θέλουν να χαρούν,
όταν παλεύουν
ή ακόμα κι όταν θυσιάζονται
για να ζήσουν οι άλλοι.