55032 - Αν μαθαίνεις

Ν. Λυγερός

Αν μαθαίνεις
για τους άλλους
θα μάθεις
και για σένα
διότι η ουσία
βρίσκεται
στις σχέσεις
που υπάρχουν
ανάμεσα
στις ιδιομορφίες.