55038 - Αν η Συνθήκη

Ν. Λυγερός

Αν η Συνθήκη
είναι προβληματική
λόγω δομικών λαθών
τότε η ανακατασκευή
εμπεριέχει κίνδυνο
που δεν υπάρχει
μέσω της αναθεμελίωσης
έτσι ο εντοπισμός
των προβλημάτων
είναι απαραίτητος
για τη συνέχεια
της διαδικασίας.