55039 - Δεν είναι μόνο

Ν. Λυγερός

Δεν είναι μόνο
τα τέσσερα χρώματα
που έχουν σημασία
για τους χάρτες
αλλά επίσης
οι επιπτώσεις
στη θεωρία
γραφημάτων
που αλλάζουν
και τα πιο απλά
δεδομένα
της πραγματικότητας.