55040 - Επέλεξε τις Συνθήκες

Ν. Λυγερός

Επέλεξε τις Συνθήκες
που έχουν νόημα για το μέλλον
και που δεν καταπατούν
τους αθώους λαούς
και μέσω αυτών εξέτασε
τις άλλες που δημιουργούν
προβλήματα λόγω δομής
επειδή ακολούθησαν
βάρβαρες ιδεολογίες.