55053 - Στην αναθεμελίωση

Ν. Λυγερός

Στην αναθεμελίωση
πρέπει να διαχωρίσουμε
τα δομικά λάθη
που προέρχονται
λόγω ιδεολογίας
ή δογματισμού
από μεγαλύτερη
βαρβαρότητα
που θέλει
να αλλάξει όλα
τα δεδομένα
της πραγματικότητας
του παρελθόντος.