55055 - Η ανταλλαγή πληθυσμού

Ν. Λυγερός

Η ανταλλαγή πληθυσμού
είναι έγκλημα πολέμου
επειδή καταπατά
την ιστορία των λαών
και τους αναγκάζει
να μετακινηθούν
έτσι δεν είναι επιμερισμός
αλλά βάρβαρη πράξη
διχοτόμησης που οδηγεί
σε άλλες διαπραγματεύσεις.