55058 - Η αναθεμελίωση

Ν. Λυγερός

Η αναθεμελίωση
διαφέρει
από την ανακατασκευή
με την έννοια
ότι δεν εξετάζει
μόνο την κατασκευή
αλλά επιλέγει
τα θεμέλια
πάνω στα οποία
χτίζει τη συνέχεια
και αναβαθμίζει
τα στοιχεία
που θέλουν
βελτίωση
και απελευθερώνεται
από τα λάθη
τα δομικά
της αρχικής δομής.