55059 - Η αναθεμελίωση του Συντάγματος  

Ν. Λυγερός

Η αναθεμελίωση του Συντάγματος
των Ηνωμένων Πολιτειών
της Αμερικής
θα είχε αποφύγει
το άρθρο που επιτρέπει
τη σκλαβοσύνη
γιατί χρειάστηκε
δέκα οχτώ προέδρους
για να καταφέρουμε
να περάσει
αυτή η αναγκαία αλλαγή
για τη συνέχεια του έργου
της ελευθερίας.