55060 - Το ευρωπαϊκό κεκτημένο  

Ν. Λυγερός

Το ευρωπαϊκό κεκτημένο
με τη μορφή
που έχει σήμερα
γεννήθηκε
το 2007
πριν
δεν είχε
τόσα άρθρα
κι έπρεπε
να επιλεχθούν
πρώτα
τα κριτήρια
της Κοπεγχάγης.