55061 - Η δημιουργία των Ηνωμένων Εθνών

Ν. Λυγερός

Η δημιουργία των Ηνωμένων Εθνών
είναι μια μορφή αναθεμελίωσης
της Συνθήκης Βερσαλλιών του 1919
αφού αυτή είχε μέσα της
το καταστατικό της Κοινωνίας των Εθνών
που δεν κατάφερε ν’ αντισταθεί
στις συνθήκες που προκάλεσαν
τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.