55062 - Οι Συνθήκες

Ν. Λυγερός

Οι Συνθήκες
της Μόσχας
και του Καρς
ήθελαν
να υποσκάψουν
τη Συνθήκη Σεβρών
διότι ενοχλούσε
τη Σοβιετική Ένωση
και τον επεκτατισμό
της ιδεολογίας της.