55064 - Μέσω των Συνθηκών

Ν. Λυγερός

Μέσω των Συνθηκών
και της προσέγγισης
της αναθεμελίωσης
αντιλαμβανόμαστε
ότι τα εμπόδια
μπορούν να γίνουν
πλατφόρμα
για αλλαγές
που λειτουργούν
καταλυτικά
για τις εξελίξεις
του μέλλοντος.