55065 - Ξέρουμε ότι ο Σουλτάνος

Ν. Λυγερός

Ξέρουμε ότι ο Σουλτάνος
ήθελε μέσω
της αλλαγής
της Συνθήκης Αγίου Στεφάνου
να έχει πρόσβαση
στη Βοσνία
και στην Αλβανία
χωρίς να υπάρχει
το εμπόδιο
της Μεγάλης
Βουλγαρίας.