55073 - Η απέλαση των Εβραίων

Ν. Λυγερός

Η απέλαση των Εβραίων
από την Αγγλία
έγινε το 1290 
ενώ ήταν
μόνο δύο χιλιάδες.
Αυτό αποφάσισε
ο Edward I
και ήταν η αρχή
άλλων απελάσεων
και στην ηπειρωτική
Ευρώπη.
Έπρεπε
να περιμένουν
το 1657
για να γίνει
η διορθωτική
πράξη
από τον Oliver
Cromwell
για να έχουν
το δικαίωμα
να επιστρέψουν.