55074 - Η εβραϊκή κοινότητα

Ν. Λυγερός

Η εβραϊκή κοινότητα
υπήρξε
στην Αγγλία
από την εποχή
του Guillaume
le Conquérant
όταν νίκησε
τους Άγγλους
το 1066
και από τότε
οι Εβραίοι
υπάγονταν
άμεσα
στον βασιλιά
έτσι ο καθένας
υπέγραφε
μια χάρτα
για να εξασφαλιστεί
η παραμονή τους.
Αυτό έγινε
έως το 1290.