55094 - Στο ΕΔΑΔ

Ν. Λυγερός

Στο ΕΔΑΔ
απευθύνθηκε
η Αρμενία
για τις επιθέσεις
που δέχτηκε
το Αρτσάχ
από τους Αζέρους
και αυτή
η κίνηση
έχει νόημα
για τη συνέχεια
λόγω Συμβουλίου
της Ευρώπης.