55096 - Οι Αζέροι

Ν. Λυγερός

Οι Αζέροι
σαν τους Τούρκους
εξετάζουν
μόνο το έδαφος
κι όχι
τους ανθρώπους
γιατί είναι
φυσιολογική
η βαρβαρότητα
και όχι
το μέλλον
της Ανθρωπότητας.