55097 - Αν οι Αζέροι

Ν. Λυγερός

Αν οι Αζέροι
μισούν τόσο πολύ
τους Αρμένιους
είναι γιατί
είναι και Χριστιανοί
και ο επεκτατισμός τους
θέλει να σβήσει
κάθε ίχνος
χριστιανοσύνης
και όχι μόνο
αρμενοσύνης
γιατί υπάρχει
αυτή η βάρβαρότητα
που δεν θέλει
καμία αντίσταση
στις διαταγές τους.