55098 - Δεν πρέπει η τακτική

Ν. Λυγερός

Δεν πρέπει η τακτική
να καθυστερεί
τα σχήματα της στρατηγικής
πέρα από ένα όριο
χρονικό
αλλά υπάρχει κίνδυνος
να χαθεί όχι μόνο
μια ισορροπία
με την έννοια
της θεωρίας παιγνίων
διότι θέλουν
και την ανθεκτικότητα.