55100 - Τα λάθη της Σοβιετικής Ένωσης

Ν. Λυγερός

Τα λάθη της Σοβιετικής Ένωσης
δημιουργούν ακόμα προβλήματα
ενώ πέθανε αυτή η σαβούρα
και αυτό είναι ένα μάθημα
για τα επόμενα χρόνια
και γι’ αυτό χρειάζεται
όχι μόνο
η ανακατασκευή
αλλά και η αναθεμελίωση.