55107 - Όταν ακούστηκε

Ν. Λυγερός

Όταν ακούστηκε
το ντουντούκ
οι εισβολείς
κατάλαβαν
ότι οι Αρμένιοι
του Αρτσάχ
δεν θα έφευγαν
από φόβο
διότι αγαπούσαν
την πατρίδα τους
και είχαν ριζώσει
μέσα της.