55117 - Μην ξεχνάς τον Λίβανο

Ν. Λυγερός

Μην ξεχνάς τον Λίβανο
και τα προβλήματα
που αντιμετωπίζει
λόγω της καταστροφής
γιατί δεν είναι κάτι
που θα εξαφανιστεί
χωρίς να δοθούν
μάχες και θυσίες
για να ξεπεράσουμε
με υπερβάσεις
τις ανθρώπινες ανάγκες.