55118 - Επέλεξε

Ν. Λυγερός

Επέλεξε
τους αγώνες
που έχουν σημασία
για να βάλεις
όλα τα δυνατά σου
κι άφησε τους άλλους
σε αυτούς που αντέχουν
και μπορούν
να ξεπεράσουν
τις επιθέσεις
της βαρβαρότητας.