55119 - Τα γεγονότα

Ν. Λυγερός

Τα γεγονότα
που διεξάγονται
στην Αμερική
λόγω εκλογών
δεν αφορούν
μόνο αυτό το κράτος
διότι οι επιπτώσεις
αφορούν όλη
τη διεθνή κοινότητα
λόγω εμβέλειας
της δράσης.