55121 - Μην κάνεις

Ν. Λυγερός

Μην κάνεις
πίσω
όταν δίνεις
αγώνα
ενάντια
στη βαρβαρότητα
γιατί μπορεί
να μην υπάρχει
κανένας
άλλος
να αντισταθεί
στις άγριες
επιθέσεις της.