55144 - Η αποκατασκευή

Ν. Λυγερός

Η αποκατασκευή
δεν είναι ούτε αποδόμηση
ούτε αποσύνθεση
διότι υπάρχει η δομή
χωρίς κατασκευή
αυτό σημαίνει
με αυτήν την τεχνική
μπορεί να διατηρηθεί
μία πληροφορία
η οποία είναι χρήσιμη
για την ανακατασκευή
που γίνεται στη συνέχεια
μέσω στρατηγικής.