55146 - Η πανδημία

Ν. Λυγερός

Η πανδημία
σκότωσε
ένα εκατομμύριο
ανθρώπων
όχι μόνο
λόγω κορωνοϊού
αλλά και της απουσίας
της τήρησης
των μέτρων
από τους ανθρώπους
που δεν πιστεύουν
στην ύπαρξη
της ασθένειας.