55147 - Ο εγκέφαλος πλάθει

Ν. Λυγερός

Ο εγκέφαλος πλάθει
τις τρεις διαστάσεις
και όχι τα μάτια
γι’ αυτό η προοπτική
αποτελεί στρατηγική
νοητική
αφού μεταμορφώνει
την πραγματικότητα
της προβολής
διότι
ανακατασκευάζει.