55148 - Ο κυβισμός

Ν. Λυγερός

Ο κυβισμός
εξελίχθηκε
μετά τη δόμησή του
σε αναλυτικό,
συνθετικό
και τελικά
ορφικό
για να επηρεάσει
όχι μόνο
τη ζωγραφική
αλλά και άλλες
τέχνες
έτσι ώστε
να αφήσει
ένα ίχνος.