55156 - Τα δώρα

Ν. Λυγερός

Τα δώρα
γίνονται
και εξ αποστάσεως
αφού η αγάπη
λειτουργεί
με τις σχέσεις
και όχι με τις επαφές
έτσι αγγίζει
τους ανθρώπους
όσο μακριά
κι αν είναι.