55167 - Οι νέοι δακτυλισμοί

Ν. Λυγερός

Οι νέοι δακτυλισμοί
σου δείχνουν δρόμους
που δεν γνωρίζεις
και προκαλούν
νέα ανοίγματα
εκεί που θεωρούσες
ότι δεν υπάρχει
εξέλιξη
λόγω αδιεξόδου
ενώ τώρα βλέπεις
ότι η υπέρβαση
ήταν εφικτή
και ορθολογική.