55171 - Όταν η Τουρκία

Ν. Λυγερός

Όταν η Τουρκία
προσπαθεί
να μετατρέψει
τους πάντες
σε Τούρκους
είναι χρέος μας
να αντισταθούμε
στο πλευρό
των Αρμενίων
που προσπαθούν
να σώσουν
τη γη τους
από τη βάρβαρη
κατάκτηση
που δεν θέλει
να κάνει πίσω
όσο βλέπει
αθώους
χωρίς προστασία.