55185 - Η διπλή χορδή

Ν. Λυγερός

Η διπλή χορδή
του οργάνου
της Ινδίας
του θύμισε
τις καρδιές
του μαντολίνου
που έλεγαν
για την απουσία
της ψυχής
εώς ν’ ακουστεί
το τσέλο
του παρελθόντος.