55186 - Οι αποφάσεις

Ν. Λυγερός

Οι αποφάσεις
που πήραμε
σε μεσογειακό
επίπεδο
επηρέασαν
τις ευρωπαϊκές
έτσι
ενισχύθηκαν
οι θέσεις μας
ενάντια
στη βαρβαρότητα
της Τουρκίας.