55188 - Ακόμα και το θέμα

Ν. Λυγερός

Ακόμα και το θέμα
κρύβει ομορφιά
εντός της δυσκολίας
της γραφής
αλλά με τους νέους
δακτυλισμούς
ανακαλύπτεις
την ουσία
που εμπεριέχει
το έργο
του συνθέτη.